top of page

                                                                                                            אודות

מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א, ראש מוסדות בית המדרש לתורה והוראה, חלם לפני כחמש עשרה שנה להקים ישיבה תיכונית באלון מורה, ישיבה שתבטא את חלומו החינוכי של הראי"ה זצ"ל להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה  המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר
.ראש הישיבה הרב אריאל שיוביץ נקרא לדגל ומוביל את הישיבה יחד עם הצוות החינוכי הנרחב
.הישיבה התיכונית הוקמה באלון מורה-שכם מעל קברו של יוסף הצדיק מול הר הברכה, והחלום הולך ומתגשם

!אנו מזמינים אותך להיות חלק מהמסע של הגשמת החלום

חזון הישיבה

"להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר"

  (אגרות הראי"ה ק"ע)                                                                                  
.משפחת הישיבה מצמיחה בני תורה המכירים את כוחותיהם ושואפים כי הם יופיעו וימוצו בכל תחומי החיים
במשפחת הישיבה יגדלו בני תורה עובדי ה' המקיימים את המצוות. האווירה המשפחתית בישיבה תעודד קשרים אישיים, אמון ואהבה, תוך שמירה על כללי המשפחה. במשפחת הישיבה יתחנכו לעבודת המידות, למוסריות ולערכיות. במשפחת הישיבה ינהגו באחריות אישית, ישיבתית ולאומית תוך מעורבות, שותפות, יוזמה והובלה. במשפחת הישיבה ימוצו כלל הכוחות בתחומים התורניים, הלימודיים,
החברתיים והרגשיים

SG6A5677.jpg
bottom of page