בית מדרש למחנכים

.הצוות החינוכי לומד פעמיים בשבוע בבית המדרש, כדי להעמיק את עולמו התורני, תוך דגש על בניית עולמם של הבנים