top of page

                                                                                                        בית מדרש למחנכים

.הצוות החינוכי לומד פעמיים בשבוע בבית המדרש, כדי להעמיק את עולמו התורני, תוך דגש על בניית עולמם של הבנים
 

bottom of page