top of page

 

                                                                                                                                                                     סדר ערב רשות

 

בשלושה ערבים בשבוע מתקיים לימוד רשות של סדר ערב, וביום חמישי בלילה מתקיים משמר עם התוועדות בסיומו. התלמידים לומדים ומעמיקים בקודש היכן שליבם חפץ. את הלימוד מלווים מחנכי הישיבה ורבנים תושבי האזור, שיוצרים אצל הבנים חיבור נוסף לתורה

SG6A5574.jpg
SG6A5562.jpg
SG6A5567.jpg
bottom of page