top of page

 

                                                       לימוד עצמי וקביעת עיתים לתורה

 

 בישיבה קיימות חבורות לימוד עצמאיות, חלקן בהנחיית תלמידים, וחלקן

בלימוד בחברותות במקצועות התורה השונים

.כגון רמב"ם יומי, הסוגיה היומית, דף גמרא ליום, משנה ועוד

SG6A5552.jpg
bottom of page