top of page

 

                                                                                                       התנדבות

 

במסגרת המעורבות החברתית תלמידי הישיבה נוסעים להתנדב

.בבתי ספר של חינוך מיוחד בראש העין

 

.בשנתיים האחרונות תלמידי הישיבה מתנדבים בבית הספר

'נאות אילנה'  לילדים עם פיגור ברמה בינונית וקשה

.ההתנדבות מאוד משמעותית עבור התלמידים והילדים

bottom of page