top of page

 

                                                                                                       אחריות

 

"שלושת ה'אלפים' בחינוך: אהבה, אמון, אחריות"
(הרב אליקים לבנון - נשיא הישיבה)

אחד התהליכים החשובים בגיל ההתבגרות היא יכולת המתבגר לקבל אחריות על עצמו. יכולת זו תסייע בידו להגיע למיצוי מקסימלי של יכולותיו בתחומים השונים, ולזכות להיות חלק פעיל, יוצר, יוזם ומוביל בכל מקום בו יהיה.

כחלק מהחינוך לנשיאה באחריות, בכל חודש יש כיתה אחרת שאחראית לביצוע פעילות השיא.
הפעילות נותנת מקום ליוזמה, יצירתיות, אחריות והובלת הישיבה.

אחת מפעילויות השיא המסורתיות בישיבה היא מחנה הגיבוש. לאחר החגים יוצאת הישיבה כולה למחנה בן שלושה ימים, שמטרתו העמקת הקשר בין התלמידים. במחנה מתחלקים התלמידים לקבוצות מעורבות מכל הכיתות, וחווים פעילות ומשימות מגבשות. תלמידי השביעית אחראים ליצירת תוכנית המחנה ותפעולו, ובכל שנה מחדש מרגש לראות את ההפקה והביצוע של תלמידינו.

20181023_112222.jpg
20181023_173326.jpg
20181024_112818.jpg
20181023_210348(0).jpg
435e7997-6421-4603-8e57-ff59e8fea884.jpg
bottom of page