top of page

                                                                                                         אירוחים

 

 כחלק מהמשפחתיות בישיבה מידי כשלושה שבועות מתארחים התלמידים לארוחת ערב

(בביתם של אנשי הצוות השונים (...מחנכים, מדריכים, מורים מקצועיים, ראש הישיבה

 

האירוחים מקנים תחושה ביתית, מוסיפים לקשר האישי ונותנים הזדמנות להכיר את הצוות החינוכי

 מחוץ לכתלי הכיתה" במקום נעים, נח וטעים"

אירוח 1.jpg
bottom of page