top of page

 

משפחה שהיא ישיבה                                                                                           

 

בישיבה שורה אווירה משפחתית המתבטאת

בקשר אישי ועמוק בין הצוות החינוכי לבין הבנים.
המחזורים השונים חשים שותפים לדרך ובני משפחה אחת.

האווירה והקשרים החברתיים הם מאבני
היסוד של הישיבה, ומאפשרים קרקע בטוחה ופורייה להצמחת הבנים.
בתחילת השנה מגיעים הבנים לישיבה, והשמיניסטים מזמינים

את התלמידים המתחילים כיתה ט' לטיול מחבר ומאתגר,

במטרה להכיר להם את הישיבה ואותם.
גם בהמשך, לאורך השנה, הם נפגשים מדי שבוע ללימוד וחיבור.
מדי תקופה מתארחים תלמידי הישיבה בבתים של הצוות החינוכי,

לטעימה ודיבור מחבר על הנעשה בישיבה ומחוצה לה.
הישיבה שומרת על קשר עם בוגריה גם לאחר סיום הלימודים.

הקשר מתבטא בין היתר בהזמנה לשבתות בוגרים בישיבה,
שמחת בית השואבה משותפת בישיבה,

וכמובן בהזמנת הבוגרים את צוות הישיבה לשמחות שלהם, כן ירבו בעז"ה.


במשפחה שלנו, ארבעה שותפים ביצירת האדם: הקב"ה, אביו ואמו, והצוות החינוכי.
אנו דוגלים בחיבור ההורים לתהליך החינוכי שבישיבה ורואים את ההורים כשותפים פעילים בתהליך החינוכי. ההורים מוזמנים בנוסף לאסיפת הורים וערבי לימוד לרגעי שיא בישיבה. הורי השמינית מלווים את הבנים בתהליך המעבר להמשך הדרך הן בתהליך קבלת החלטות והן בתהליך הפרדה מתקופת הנערות שמסתיימת (פחות או יותר) עם סיום הלימודים.

bottom of page