top of page

                                                                                                        דרך ארץ

"הישיבה היא בית שממסד עד טפחות, מחנכים בה אדם"

(הסבא מקלם)

 

לב ליבה של העבודה החינוכית בישיבה הוא התהליך שהתלמיד עובר בשנות לימודיו. צוותי החינוך עמלים להקנות לתלמיד יראת ה', ערכי התורה והיראה,ועבודת המידות.
הפעילות החברתית היא חלק מהותי מהווי החיים בישיבה.
זאת, כחלק מתפיסת הישיבה שחשוב ליצור סביבה חינוכית משלימה לסביבה הלימודית בכיתה.
הפעילות החברתית באה לידי ביטוי בתהליך החינוכי-ערכי שאותו התלמידים חווים, ובנתינת אפשרות נוספת לתלמידים לבטא את יכולותיהם וכישרונותיהם המיוחדים.
כל חודש בשנה מלווה בנושא ערכי-חינוכי, אשר נלמד בכיתה.
נוסף על כך, התלמידים שומעים שיחות והרצאות מפי מו"ר הרב לבנון, נשיא הישיבה, וכן מפי רבנים ומרצים נוספים
שהנושא החודשי הוא תחום התמחותם. פעילות השיא של כל חודש מבטאת את הנושא הנבחר בחיי התלמיד ובציבוריות
הישראלית.

SG6A5811.jpg
SG6A5812.jpg
bottom of page