top of page

 

                                                                                        של"ח וידיעת הארץ

שיעור שטח וערכים

 

.שיעור של"ח מתקיים לכיתה ט' בישיבה

.בשיעור של"ח עוסקים בערכים כגון: אחריות אישית, חברתית ולאומית. קשר אדם וסביבה, ובידיעת הארץ ונופיה

 

במסגרת שיעורי של"ח הכיתות יוצאת לימי שדה אחת לחודש-חודשיים במסגרתם הם לומדים להכיר אזורים בארץ, התמודדות בשטח, הובלה, ארגון ועמידה באתגרים אישיים וחברתיים

bottom of page