top of page

 

                                                                                                    לימודי תיכון

(הישיבה היא בית שממסד עד טפחות , מחנכים בה אדם"  (הסבא מקלם"

 

.הישיבה שמה לעצמה מטרה לגדל אנשי תורה המחוברים לעולם המעשה

יישום למטרה זו בא לידי ביטוי ע"י הקניית כלים וחינוך לאחריות אישית, לימוד עצמי ועצמאי, בניין שאיפות, יצירת רוחב דעת, יכולות חשיבת מפותחות ועידוד התלמיד -בהתאם ליכולותיו

 :מבנה שבוע לימודים בישיבה

 

מקצועות לימוד

תלמוד

תנ"ך

מחשבת ישראל

מתמטיקה

אנגלית

לשון

היסטוריה

אזרחות

ספרות

(מדעים (פיזיקה וביולוגיה

חינוך גופני

 

מגמות

פיזיקה - 5 יח"ל

חשמל -  10 יח"ל

א"י - 5 יח"ל

עזרי לימוד

מעבדות

חדר מחשבים

חדר כושר

סיורים לימודיים

 שעות תגבור פרטניות

מרכז למידה אינטרנטי

bottom of page