top of page

                                                                                        פיתוח עולם הרגש

הייחודיות של הישיבה התיכונית אלון מורה היא להצמיח בכל תלמיד את כלל כוחותיו להצלחה תורנית, לימודית רגשית וחברתית וזאת מתוך יחס אישי, מעגלי שיח קבוצתיים והתקדמות התלמיד מתוך הבנה והעמקת הדברים

אנחנו מתמקדים בתהליך של הנער, ונותנים לכל תלמיד את
המרחב הבריא, שממנו ניתן לצמוח ולהגיע גבוה.
עולמו הפנימי והרגשי של התלמיד משפיע על פעולות היום-
יום שלו לטוב ולמוטב. לכן, חשוב לבנות את עולמם של
תלמידינו כעולם של עובדי ה' בעלי דימוי עצמי חיובי. בניית
התקשורת של התלמיד עם הסובב אותו מחד, ובניית עולמו
הפנימי מאידך, חשובות לנו עד מאוד.


עצור, כאן בונים!
בישיבה התיכונית באלון מורה בונים ומגלים את העולם
הרגשי, הפנימי והעשיר בכל תלמיד ותלמיד. צוות הישיבה
מכוון את התלמיד ללמוד את פנימיותו – הוא מקבל אותו
ללא ביקורת, מלמד את התלמיד להקשיב לקול הפנימי שבו
ובחבריו, לחוות רגשות, וללמוד להביע אותם בדרך מתאימה.

הקשבה – אחת מאבני היסוד בישיבה היא ההקשבה: הקשבה בין צוות המחנכים לתלמידים
והקשבה בין התלמידים בשכבות השונות.


התבוננות – כולנו לומדים תורה ואמונה. בישיבה אנחנו לא רק לומדים תורה, אלא זורעים
אותה בליבנו. פעמיים בשבוע התלמידים נפגשים עם מקור מרבותינו, לומדים ומבינים
אותו, אך נוסף על כך גם מתרגלים לחיות אותו, לראות אותו בחייהם האישיים. לאחר מכן
הם משתפים את הכיתה במקום שלהם, ללא כל חשש מדעות של אחרים.


מעגל קסם – כל שבוע התלמידים נפגשים עם עולמם הפנימי, הרגשי. במשך כשעה הם
יושבים במעגל. כולם מדברים, כל אחד בתורו, ומקשיבים לחברים. במעגל אין צחוקים על
אחרים, אין ציניות, מותר להגיד הכול  (בתנאי שלא פוגעים באחרים). כך נוצרת תקשורת
מקרבת, אוהבת ומאמינה. נוצרת אווירה מכילה של כל אחד עם העולם שלו, נוצר מקום
אחר. כך אנו יוצרים דור של בני תורה שמכירים ומודעים לעולמם הפנימי והרגשי.


לימוד אימון יהודי – תלמידים מובחרים מכיתה י"א וי"ב לומדים אימון יהודי. מנחה הלימוד
הוא הרב ברק, ראש בית המדרש בישיבה, בעל הסמכה באימון יהודי ומאמן זה מספר
שנים. התלמידים עוברים תהליך אימון אישי, בד בבד עם לימוד סודות האימון היהודי
וכליו. במהלך הלימוד הם מכירים את מעלתם הייחודית, דרך הסתכלותם על חייהם, היכן
היא מופיעה והיכן היא גורמת להם למניעות. שיאו של האימון הוא גילוי דרכם הייחודית
שתוביל לשינויים בני קיימא בחייהם. המיוחדים שבהם יהפכו למאמנים, וילוו תלמידים
צעירים מהם בתהליכי שינוי משלהם.


קבוצות בעבודת ה' תוך אתגרי הדור – מהפכת הסמארטפונים יצרה דור עם אתגרים לא
פשוטים. מחד, התלמיד בעל חברים רבים, מאידך – הרגשת הבדידות פושטת ומתרחבת.
התלמיד מחפש חבר אמיתי וקרוב, מחפש אח לדרך, מחפש מקום שבו הוא יכול להוריד
את המסכות השונות שהוא עוטה על עצמו ולהיות הוא עצמו, להיות בטוח שיקבלו אותו
באהבה. תלמידים מכיתות י"א וי"ב יוצרים קבוצה שכולה כנות והתקדמות בעבודת ה' – כל
אחד מביא את קשייו, אתגריו, ההתמודדויות, ההצלחות והכישלונות, וביחד, בליווי אחד
המחנכים, הם מגלים את נוכחות ה' בחייהם ואת המאגר הענק שבפנימיותם, ומשם יוצאים
לדרך חדשה.

SG6A6057.jpg
SG6A6038.jpg
bottom of page