top of page

רישום והיכרות לשנת הלימודים תשפ"ה

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה לימי ההיכרות והבחינות נפתחה!

דף ההרשמה שלנו - https://rishum.app/ytem

הורים ובנים יקרים!
ימי ההיכרות כבר התקיימו.

מוזמנים לבוא עצמאית להתרשם מהישיבה! 

ימי הבחינות יתקיימו בתאריכים:

1. יום ראשון, ב' אדר א', 11/2 - יום בחינות - הסעה מירושלים דרך כביש 60.
2. יום ראשון, ט' אדר א', 18/2 - יום בחינות - הסעה מקרני שומרון דרך קדומים.
3. יום ראשון, כ"ג אדר א', 3/3 - יום בחינות - הסעה מנריה דרך פדואל ואריאל.


הרשמה לימי הבחינות וההסעות בדף ההרשמה - https://rishum.app/ytem

כמו כן, לכל שאלה ניתן  לפנות למשרד הישיבה  02-9972477

ytem613@gmail.com

 או ליצחק - רכז הרישום בטלפון: 052-6070234 

bottom of page