top of page

מגמת ארץ ישראל                                                                                 


מגמת ארץ ישראל היא מקצוע אינטגרטיבי המשלב תחומי עניין מגוונים במקצועות ידיעת הארץ
(גיאולוגיה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה והיסטוריה) ומתמקד בין השאר בלמידת הנושאים בשטח.
התלמידים לומדים, חווים, מסיירים ומכירים את ארץ ישראל, בעבר ובהווה. גולת הכותרת של המגמה היא הכנת עבודת חקר (א"יטופ) של נושא בארץ ישראל באמצעות למידה ויציאה לסיור במקום שעליו נכתבת העבודה.

bottom of page